Πνευματική Ιδιοκτησία © 2011–2015  |  CHQ design & build

Webmaster Επαφή

alkis.alexakis@passiv.gr

(+30) 6976-771-588

passiV.gr

[ένας Μικρότοπος του www.chq-db.com]

Passivhaus

English

PassivhausΠρότυπο Passivhaus*  [το γερμανικό "Παθητικό Σπίτι" πρότυπο κτιρίου]

Το κτίριο σχεδιάζεται και κατασκευάζεται σύμφωνα με πολύ αυστηρές προδιαγραφές και απαιτήσεις σχετικές με την ελαχιστοποίηση του συνολικού ποσού ενέργειας που καταναλώνεται.  Η επίτευξη όλων αυτών των απαιτήσεων που περιγράφονται από το πρότυπο έχει ως αποτέλεσμα την παράδοση ενός βελτιωμένου και περισσότερο αποδοτικού χαμηλής ενέργειας κτιρίου.  Ο πρωταρχικός σκοπός του Προτύπου Passivhaus είναι να μειώσει σημαντικά την ενέργεια που απαιτείται για τη θέρμανση του χώρου και την ψύξη σε ένα κτίριο, χωρίς κανένα συμβιβασμό στις συνθήκες άνεσης που νιώθουν οι κάτοικοί του.

Υπάρχουν συγκεκριμένα και σαφώς ορισμένα επίπεδα επίδοσης για τα στοιχεία και συστήματα του κτιρίου, και η επιθυμητή αυτή επίδοση επιτελείται πρωτίστως μέσω της χρήσης:

     •  Υψηλών επιπέδων μόνωσης (χωρίς θερμογέφυρες)

     •  Καλά μονωμένων παραθύρων και πορτών (πιστοποιημένα)

     •  Ενός αεροστεγούς κτιριακού περιβλήματος (δοκιμή πίεσης)

     •  Μηχανικού εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας (MVHR)

Κανένα παραδοσιακό σύστημα θέρμανσης δεν είναι απαραίτητο.  Τα εσωτερικά θερμικά κέρδη αρκούν για να διατηρήσουν την άνεση· επίσης ο κρύος φρέσκος αέρας που εισέρχεται μηχανικά στο κτίριο προθερ-μαίνεται χρησιμοποιώντας τη θερμότητα του μπαγιάτικου αέρα που εξέρχεται.  Οι απαιτήσεις για δροσισμό επίσης ελαχιστοποιούνται με βάση τις ίδιες αρχές υψηλής θερμικής μόνωσης και αεροστεγανότητας.  Για να αποφεχθεί η υπερθέρμανση, η θερμοκρασία του εδάφους μπορεί να χρησιμοποιηθεί (αυτό επίσης εφαρμόσιμο στη θέρμανση) έτσι ώστε ο ζεστός φρέσκος αέρας που εισέρχεται μηχανικά στο κτίριο να ψυχθεί.  Αλλά επίσης οι παραδοσιακές στρατηγικές παθητικού σχεδιασμού όπως η σκίαση (συχνά πολύ απαραίτητη) και ο διαμπερής ή νυχτερινός αερισμός μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Τέλος, το Προτύπου Passivhaus μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα είδη κτιρίων (από ένα μικρό ιδιωτικό σπίτι μέχρι ένα κτίριο κατοικιών ή ένα εκπαιδευτήριο, δημόσιο, εμπορικό ή βιομηχανικό κτίριο) είτε αυτά πρόκειται για μία νέα κατασκευή ή ένα έργο ανακαίνισης.  Ειδικότερα για έργα ανακαίνισης μία λιγότερη αυστηρή και ακριβή έκδοση του Passivhaus έχει αναπτυχθεί, το Πρότυπο ΕnerPHit.

Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί με επιτυχία σε όλα τα είδη κλιμάτων, ακόμα και σε θερμά κλίματα.  Και δεν περιορίζει τόσο πολύ τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό (το κόστος μπορεί να αυξηθεί ωστόσο) ενός κτιρίου, τον προσανατολισμό και τη διάταξη τού εσωτερικού του χώρου όσο μερικές φορές ο παραδοσιακός παθητικός (ή βιοκλιματικός) σχεδιασμός μερικές φορές μπορεί να επιβάλλει.  Μολαταύτα, στο τεχνικό γραφείο Χανίων (CHQ design & build) ενθαρρύνουμε εξαιρετικά την ενιαία ανάμειξη των Passivhaus και EnerPHit προτύπων κτιρίου με τις αποδεδειγμένες, παραδοσιακές στρατηγικές παθητικού (ή βιοκλιματικού) σχεδιασμού, όντας αυτό μία περισσότερο αειφόρος πρακτική.

Αλκιβιάδης Αλεξάκης

Πιστοποιημένος Μελετητής Passivhaus


Πολιτικός Μηχανικός  MSc(ALD)

Φυσικός Κτιρίων  MSc(Arch)


>  Βιογραφικό Σημείωμα  

Τ.Θ. 1026,  73100 Χανιά,  ΚΡΗΤΗ

*Τα Passivhaus και EnerPHit πρότυπα κτιρίου έχουν αναπτυχθεί στη Γερμανία από το Passivhaus Institut (PHI).